help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 1975 tot vaststelling van het aantal leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/06/2007
Editie:1
Pagina:31247
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking "dag van de benoeming van de leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden" (B 13/02/2008, BS 03/03/2008)

Periode van geldigheid van 03/03/2008 tot ...