help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 juli 2007 houdende wijziging van de enige bijlage bij het ministerieel besluit van 6 januari 2006 houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/2007
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/10/2007
Pagina:53056
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 21/10/2007 tot 01/01/2010