help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/07/2014
Pagina:55539
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 56081
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 1: 01/01/2016
Art. 2: 25/07/2014 ("de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Overgangsbepalingen: art. 2

Periode van geldigheid van 25/07/2014 tot ...