help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief FB/VLABEL/2015/3 van 15 december 2015 - Vlaamse Belastingdienst - Omzendbrief betreffende richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 - Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen - Erkenning van de takeldiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2015
Nummer: FB/VLABEL/2015/3
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/12/2015
Pagina:77834
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking "Behoudens een gunstigere overeenkomst of een in overleg vervroegde toepassing, is de huidige omzendbrief van onmiddellijke toepassing na de kennisgeving van de erkenning van de takeldiensten door de Vlaamse Belastingdienst. De omzendbrief is uiterlijk op 1 januari 2016 van toepassing op alle opdrachten die uitgaan van de Vlaamse Belastingdienst." (punt 6)

Periode van geldigheid van ... tot 31/03/2016