help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 december 2018 tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/01/2019
Pagina:8608
Advies van de Raad van State 63781
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 8: 01/10/2018

Periode van geldigheid van 01/10/2018 tot ...