help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1991 tot goedkeuring van de aanvulling van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 29/04/1991
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 11/07/1991
Page:15584
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Dag van bekendmaking