help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 mei 1987 - Wordt de Belgische Naamloze Vennootschap tot Exploitatie van het Luchtverkeer (SABENA), ertoe gemachtigd haar deelname in het kapitaal van de Naamloze Vennootschap (NV) "Société belge de Transports par Air" (Sobelair), zonder beperking van haar aantal maatschappelijke aandelen te verhogen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/05/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 23/05/1987
Pagina:8025
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking