help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 mei 1964 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 16 augustus 1963 tot vaststelling van een kaderreglement met het oog op de toepassing van voordelen aan de binnen het raam der technische samenwerking erkende technici en deskundigen - Aanpassingscoëfficiënt van de referentievoet der samenwerkingspremie en van de familietoelagen die toegekend worden aan de technici en deskundigen in dienst in Somalieland


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/05/1964
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/06/1964
Pagina:6890
Advies van de Raad van State U - D