help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Ministerieel besluit van 29 mei 1998 betreffende de vergoeding bedoeld in artikel 379quater van het Gerechtelijk Wetboek]
Ministerieel besluit van 29 mei 1998 betreffende de vergoeding bedoeld in artikel 379ter, § 2, en 379quater van het Gerechtelijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/05/1998
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/06/1998
Pagina:18304
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 13/08/1997 uitz. art. 1 : 13/02/1998