help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende hervorming van verscheidene verordeningsbepalingen die toepasselijk zijn op ambtenaren van het Nationaal Geografisch Instituut


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/09/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/09/2006
Editie:1
Pagina:49917
Advies van de Raad van State 40408
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2004

Overgangsbepalingen: art. 12 en 13

Periode van geldigheid van 01/12/2004 tot ...