help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Statuten van het "Fonds ter reductie van de globale energiekost" naamloze vennootschap van publiek recht van 9 maart 2006


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/03/2006
Aard van de akte: Statuten van een openbare instelling of een overheidsonderneming
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/11/2006
Pagina:59982
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 09/03/2006

Buitenwerkingtreding: zie W 06/01/2014 'met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet', art. 20: "Het Fonds ter reductie van de globale energiekost, opgericht krachtens het hoofdstuk VIII "Duurzame ontwikkeling - Oprichting van het Fonds ter reductie van de globale energiekost" van de titel III "Diverse bepalingen" van de programmawet van 27 december 2005, wordt ontbonden op 1 januari 2015."


Periode van geldigheid van 09/03/2006 tot 31/12/2014
Bijlage bij
Aard Datum    
KB 09/03/2006