help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive (lees: Executieve van de Duitstalige Gemeenschap) vom 1. Juli 1992 zur Anerkennung und Bezuschussung von Leistungszentren

Besluit van de Executieve (lees: Executieve van de Duitstalige Gemeenschap) van 1 juli 1992 tot erkenning en subsidiëring van centra voor specifieke training


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/07/1992
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/12/1992
Pagina:25643
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 01/01/2004