help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/03/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/04/2007
Pagina:20982
Advies van de Raad van State 40135
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning: zie het KB 29/10/2007. Dit besluit bevat een gebrek aan overeenstemming tussen de Franse en Nederlandse teksten: de Franse tekst vermeldt: "Le présent arrêté ainsi que la loi du 7 mars 2007 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge."; de Nederlandse tekst vermeldt echter: "Dit besluit en de wet van 7 maart 2007 treden in werking de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt." Overeenkomstig het beginsel van de niet-terugwerkende kracht van wetgevende handelingen en bestuurshandelingen kan dit gebrek aan overeenstemming opgelost worden door de voorkeur aan de Nederlandse tekst te geven. Bijgevolg is de datum van inwerkingtreding op 06/11/2007 vastgesteld.

Periode van geldigheid van 06/11/2007 tot 02/06/2016