help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/05/2007
Editie:2
Pagina:29529
Advies van de Raad van State 40649
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 14: "Bewakingscamera's geplaatst voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, dienen uiterlijk drie jaar na haar inwerkingtreding aan de bepalingen van deze wet te voldoen."

Periode van geldigheid van 10/06/2007 tot ...