help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van de afrekeningsmodaliteiten inzake de Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/06/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/06/2007
Pagina:34291
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 43007
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/07/2007 tot ...
Opmerkingen De afrekeningsmodaliteiten die door dit besluit worden vastgesteld zijn niet van toepassing voor het aanslagjaar 2009. Voor wat betreft dit aanslagjaar worden ze vervangen door de modaliteiten die werden vastgesteld door het koninklijk besluit van 24 oktober 2008 houdende vaststelling van de afrekeningsmodaliteiten inzake de Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2009.