help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 mei 2007 tot wijziging van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings-en afwikkelingssystemen en houdende bekendmaking van de lijst van de betalings-en effectenafwikkelingssystemen die geregeld worden door het Belgisch recht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/05/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/2007
Editie:3
Pagina:35894
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 38636
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/07/2007 tot ...
Opmerkingen Art. 4 tot6: niet geanalyseerd wegens hun individuele draagwijdte