help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Huishoudelijk reglement van de Vaste Commissie van de lokale politie van 2 augustus 2007


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/08/2007
Aard van de akte: Huishoudelijk reglement
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/08/2007
Pagina:43490
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 02/08/2007 (dag van zijn goedkeuring door de Minister van Binnenlandse Zaken; art. 62, 2de lid)

Periode van geldigheid van 02/08/2007 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Datum van het reglement: de bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor zijn datum kan bepaald worden. Bijgevolg wordt dit reglement geacht te bestaan uiterlijk op de dag van zijn goedkeuring.

De goedkeuring staat onder de tekst van het reglement.