help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 december 1992 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/12/1992
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/1992
Editie:3
Pagina:27830
Advies van de Raad van State 21881 + 21919 + 21938 + 21939
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Zie art. 30, 38, 42, 47, 69, 72, 101, 106, 127
Art. 48 en 51: uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde besluiten