help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 5 december 2008 houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de oprichting van een Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek. - Verwijzingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/12/2008
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/01/2009
Pagina:2854
Advies van de Raad van State V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 8: treedt in werking bij de eerstvolgende gehele vernieuwing van de mandaten van de Vlaamse volksvertegenwoordigers in de raad van bestuur.
Art. 9: treedt in werking bij de eerstvolgende gehele vernieuwing van de mandaten van de personaliteiten uit de Vlaamse wetenschappelijke en technologische wereld in de raad van bestuur.

Periode van geldigheid van 29/01/2009 tot ...