help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 26 maart 2009 tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/2009
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/04/2009
Pagina:30596
Advies van de Raad van State 44958
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/04/2009 tot ...