help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 10 september 2009 houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2010 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/09/2009
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/10/2009
Editie:1
Pagina:65718
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

TT dienstjaar 2010

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2010