help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 november 2007 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren (PC 119)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/11/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/11/2007
Editie:3
Pagina:59637
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/11/2007 tot 15/03/2012
Opmerkingen 1) Dit besluit werd opgenomen in de databank omdat het wijzigend ontwerp (dat KB 10/11/2009 is geworden) aan het advies van de Raad van State werd voorgelegd.

2) Art. 5: niet geanalyseerd omdat het opgeheven besluit niet in de databank werd opgenomen.