help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/01/2010
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/02/2010
Editie:2
Pagina:5496
Advies van de Raad van State 44570
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: Te bepalen door de Regering. Volledig uitgevoerd: 01/02/2010 (BBHR 27/05/2010).

Overgangsbepalingen: art. 19 en 20

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen (zie "Alle" in de analyse)

Periode van geldigheid van 01/02/2010 tot 15/12/2016