help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/2010
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/08/2010
Pagina:50410
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van inwerkingtreding van de laatst bekendgemaakte instemmingsakte, d.w.z. op 03/09/2011


Periode van geldigheid van 03/09/2011 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
DRW 22/07/2010  
DDG 21/09/2010  
DVO 29/04/2011  
OBHG 09/06/2011  
W 30/06/2011