help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van 18 november 2010 dat het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen wijzigt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/11/2010
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/11/2010
Pagina:73263
Advies van de Raad van State 48526
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/11/2010 tot ...
Opmerkingen De vervangende artikelen werden niet genummerd. Rekening houdende met de inleidende zin die stelt dat zowel art. 99 als art. 123 BVCGGC 03/12/2009 vervangen wordt bij art. 1 van het voorliggende besluit, dient de nummering als 99 en 123 gelezen te worden.