help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Arrest van de Raad van State nr. 211048 van 7 februari 2011

"De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van 9 juli 2010 van de Vlaamse regering houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening grootstedelijk gebied Gent-deelproject 6C Parkbos”, bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2010, in zoverre dit het “gebied voor wetenschapspark” betreft."


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 07/02/2011
Numéro: 211048
Nature de l'acte: Arrêt du Conseil d'Etat
Publication(s) au Moniteur belge
Par extrait ou mention
Date: 25/03/2011
Edition:3
Page:20639
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Dit arrest werd zonder voorwerp gemaakt door de gedeeltelijke vernietiging van het geschorste BVR bij arrest RVS nr. 217510 van 24/01/2012.