help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van knelpuntdossiers


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 15/07/2011
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 11/08/2011
Page:46012
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: BVR 21/02/2014, art. 137, tweede lid.Période de vigueur du 21/08/2011 au 27/02/2014
Remarques Dit besluit is van toepassing op alle dossiers die door de commissie erkend worden na de datum van inwerkingtreding van dit besluit of die erkend zijn sinds de aanvang van het experiment op 1 januari 2009 en voor dewelke er nog geen hulpverleningsplan is goedgekeurd of voor dewelke er na de datum van inwerkintreding van dit besluit een nieuw hulpverleningsplan wordt opgesteld.