help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de secretaris-generaal van het departement internationaal Vlaanderen van 20 december 2011 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het departement


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/2011
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/01/2012
Pagina:488
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2012

Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot 31/05/2014
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.