help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Arrêt du Conseil d'Etat n° 221078 du 18 octobre 2012

"De Raad van State vernietigt het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot oplegging van een veiligheidsverificatie voor het personeel nodig voor de organisatie en de invulling van de neutrale calltaking van de alarmcentrales 100, 101 en 112."


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 18/10/2012
Numéro: 221078
Nature de l'acte: Arrêt du Conseil d'Etat
Publication(s) au Moniteur belge
Par extrait ou mention
Date: 09/11/2012
Page:67415
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Autorité absolue de chose jugée: date de l'arrêt

Effet: "De gevolgen van dit koninklijk besluit (KB 28/09/2009) zijn als gehandhaafd te beschouwen wat de op 8 augustus 2012 lopende aanwervingsprocedure van calltakers betreft waarvoor een veiligheidsverificatie werd aangevraagd overeenkomstig het koninklijk besluit." (arrêt CE n° 221078, point 2)