help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 221078 van 18 oktober 2012

"De Raad van State vernietigt het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot oplegging van een veiligheidsverificatie voor het personeel nodig voor de organisatie en de invulling van de neutrale calltaking van de alarmcentrales 100, 101 en 112."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/10/2012
Nummer: 221078
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 09/11/2012
Pagina:67415
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: "De gevolgen van dit koninklijk besluit (KB 28/09/2009) zijn als gehandhaafd te beschouwen wat de op 8 augustus 2012 lopende aanwervingsprocedure van calltakers betreft waarvoor een veiligheidsverificatie werd aangevraagd overeenkomstig het koninklijk besluit." (arrest RvS nr. 221078, punt 2)