help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2012 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 28/09/2012
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 16/11/2012
Edition:1
Page:68618
Avis du Conseil d'Etat 51737
Entrée en vigueur / Effet Dag van bekendmaking

Art. 5, 1° tot 5°: voor het eerst van toepassing op dossiers waarvan de EPB-aangifte wordt ingediend vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

Période de vigueur du 16/11/2012 au ...