help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/03/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/03/2013
Editie:2
Pagina:20182
Advies van de Raad van State 51401 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 tot 24: 10de dag na bekendmaking
Art. 25: 01/01/2012 (art. 26)
Art. 27 tot 42: 01/04/2013 ("op de eerste dag van maand die volgt op de publicatie") (art. 43)
Art. 44 tot 57: 10de dag na bekendmaking
Art. 58 in zoverre dit artikel een derde lid in artikel 15, §4, van de W 21/08/2008 invoegt: 23/10/2008
Art. 58 in zoverre dit artikel een vierde lid en een vijfde lid in artikel 15, §4, van de W 21/08/2008 invoegt: 10de dag na bekendmaking
Art. 59: 01/01/2012 (art. 60)
Art. 61 tot 74: 10de dag na bekendmaking
Art. 75: te bepalen door de Koning (art. 76) en vastgesteld op 01/09/2017 (KB 08/01/2017)
Art. 77 tot 103: 10de dag na bekendmaking
Art. 104 tot 123: te bepalen door de Koning (art. 124): gedeeltelijk uitgevoerd:
- Art. 104, 1°, 3°, 5° en 6°: 01/11/2018 (KB 09/01/2018)
- Art. 104, 2°: inwerkingtreding nog niet bepaald
- Art. 104, 4°: 26/05/2014 (KB 25/04/2014)
- Art. 105, 1° en 3°: 01/11/2018 (KB 09/01/2018)
- Art. 105, 2°: inwerkingtreding nog niet bepaald
- Art. 106, 1°: 01/02/2018 (KB 31/07/2017)
- Art. 106, 2° en 3°: 01/11/2018 (KB 09/01/2018)
- Art. 107: 01/11/2018 (KB 09/01/2018)
- Art. 108, 1° en 2°: 01/11/2018 (KB 09/01/2018)
- Art. 108, 3°: 01/02/2018 (KB 31/07/2017)
- Art. 108, 4°: 01/11/2018 (KB 09/01/2018)
- Art. 108, 5° en 6°: 26/05/2014 (KB 25/04/2014)
- Art. 108, 7° en 8°: 01/11/2018 (KB 09/01/2018)
- Art. 109 tot 112: 01/11/2018 (KB 09/01/2018)
- Art. 113, 1°: inwerkingtreding nog niet bepaald
- Art. 113, 2°: 01/11/2018 (KB 09/01/2018)
- Art. 114 tot 116: 01/11/2018 (KB 09/01/2018)
- Art. 117, 1°: inwerkingtreding nog niet bepaald
- Art. 117, 2° en 3°: 01/11/2018 (KB 09/01/2018)
- Art. 118 tot 123: 01/11/2018 (KB 09/01/2018)
Art. 125: 10de dag na bekendmaking
Art. 126: 01/01/2013 (art. 127)

Overgangsbepalingen: art. 41, 42 en 102

Periode van geldigheid van 23/10/2008 tot ...
Opmerkingen Autonome normatieve bepalingen: art. 40 tot 42 en 102