help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 januari 1995 houdende de uitvoering van artikel 33 van het koninklijk besluit van 19 december 1990 met betrekking tot de identificatie van de runderen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/01/1995
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/02/1995
Pagina:2700
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van de bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/02/1995 tot 24/04/2011