help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 17. September 2013 zur Zustimmung zu dem Protokoll zur Änderung des am 29. August 1977 in Brüssel unterzeichneten Abkommens zwischen dem Königreich Belgien und der Republik Korea zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuervermeidung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen, in der Fassung des am 20. April 1994 in Brüssel unterzeichneten Zusatzabkommens, geschehen zu Brüssel am 8. März 2010

Decreet van 17 september 2013 houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 8 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 20 april 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/09/2013
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/10/2013
Pagina:71119
Advies van de Raad van State 49612
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 19/10/2013 tot ...