help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 3 oktober 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/10/2013
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/10/2013
Editie:2
Pagina:82245
Advies van de Raad van State 53428 + 53377
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/2013 ("op de eerste dag van de maand volgend op die van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/11/2013 tot ...