help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 november 2013 betreffende de aanstelling ad interim van hypotheekbewaarders bij de Federale Overheidsdienst Financiën


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/11/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/11/2013
Editie:1
Pagina:85902
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 53700
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2013 ("op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Overgangsbepalingen: art. 9

Periode van geldigheid van 01/12/2013 tot 31/10/2016