help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 november 2013 betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/11/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/11/2013
Editie:3
Pagina:94198
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 53950
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2014 (art. 21)

Overgangsbepalingen: art. 20

TT met buitenwerkingtreding op 31/12/2017; deze datum werd afgeleid: a) uit de geldigheidsperiode van 4 jaar van een overeenkomst krachtens art. 1, 3°; b) uit de periode van 01/01/2014 tot 31/12/2017 zoals vermeld in de bijlage. Bovendien heeft het KB 25/12/2017 'betreffende de verlenging 2018-2019 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017' niet tot gevolg dat de duur van de toepassing van het KB 07/11/2013 wordt verlengd tot na 31/12/2017 omdat het voormeld KB 25/12/2017 de specifieke regeling bepaaalt die van toepassing is op de verlengde strategische plannen.

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot 31/12/2017