help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 17 januari 2014 tot opheffing van artikel 158 van de Nieuwe Gemeentewet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/01/2014
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/02/2014
Editie:2
Pagina:10721
Advies van de Raad van State 53568
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/02/2014 tot ...