help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 november 2014 houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/11/2014
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/12/2014
Editie:2
Pagina:95718
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/11/2014

Periode van geldigheid van 15/11/2014 tot 14/11/2015
Opmerkingen Advies RvS: het in de aanhef vermelde advies RvS nr. 48952 werd niet over het voorliggend ontwerp van besluit gegeven maar wel over het ontwerp dat MBVO 30/11/2010 is geworden (Ministerieel besluit van 30 november 2010 'houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning').