help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 15 december 2014 houdende aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2014, dat de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in haar vergadering van vrijdag 12 december 2014 aangenomen heeft, ter bekrachtiging voor te leggen aan het Verenigd College


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2014
Aard van de akte: Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/02/2015
Editie:1
Pagina:11627
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 15/12/2014 ("op de dag van haar bekrachtiging door het Verenigd College")

Uitwerking: begrotingsjaar 2014

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot 31/12/2014