help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 230506 van 12 maart 2015

"Sont annulés :
- l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2014 relatif aux règles applicables aux Logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics et par les agences immobilières sociales,
- l'article 8, §1er de l'annexe 2 de cet arrêté,
- l'article 8, § 1er, de l'annexe 3 de cet arrêté,
- l'article 10, alinéa 2, de l'annexe 3 de cet arrêté."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/03/2015
Nummer: 230506
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 27/06/2014

Periode van geldigheid van 27/06/2014 tot ...