help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en andere besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft Jobpunt Vlaanderen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/07/2015
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/07/2015
Pagina:46882
Advies van de Raad van State 57568
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2015
Art. 2: 01/01/2015 ("met uitzondering van (...) artikel 2, wat de exclusieve toekenning van taken aan het Agentschap Overheidspersoneel betreft ten aanzien van de Intern Verzelfstandigde Agentschappen met rechtspersoonlijkheid en de Publiekrechtelijk Extern Verzelfstandigde Agentschappen, dat in werking treedt op de dag waarop het decreet van 26 juni 2015 tot wijziging van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003,wat betreft de organisatie van de beleidsuitvoering en de Beleidsvoorbereiding, de ondernemingsplannen en de gemeenschappelijke dienstverlening in het Belgisch Staatsblad Gepubliceerd wordt")
Art. 3 en 17: "op de dag waarop de uittreding van de diensten van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I 2, 1°, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, uit Jobpunt Vlaanderen plaatsvindt"

Periode van geldigheid van 01/05/2015 tot ...