help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2015 tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs en buitengewoon onderwijs


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 04/09/2015
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 07/10/2015
Edition:1
Page:62906
Avis du Conseil d'Etat 57830
Entrée en vigueur / Effet 01/09/2015

De bekwaamheidsbewijzen, vermeld in bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd en die voorafgegaan worden door Code 1: 01/09/2011
De bekwaamheidsbewijzen, vermeld in bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd en die voorafgegaan worden door
Code 2: 01/09/2014

Période de vigueur du 01/09/2015 au ...