help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

ONBESTAANDE AKTE - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2015 tot wijziging van artikel 3, § 2, tweede lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 januari 2014 betreffende de coördinatie van de bouwplaatsen op de openbare weg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/12/2015
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/04/2016
Pagina:23260
  • 08/04/2016 (Rechtzetting)
    De publicatie in het BS van 15/12/2015 dient "als nietig beschouwd te worden".
Opmerkingen Verantwoording van de vermelding "onbestaande akte": volgens informatie verkregen door het coördinatiebureau van de Raad van State, werd deze akte bekendgemaakt toen hij nog slechts in ontwerp bestond; met andere woorden, op 03/12/2015 bestond het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nog niet. Dit verklaart waarschijnlijk de rechtzetting die op 08/04/2016 in het BS is bekendgemaakt.

Om de bestaande akte te raadplegen, zie de fiche van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2016 ‘tot wijziging van artikel 3, § 2, tweede lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 januari 2014 betreffende de coördinatie van de bouwplaatsen op de openbare weg’, http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/?page=chrono&c=detail_get&d=detail&docid=133097&tab=&lang=nl