help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Omzendbrief FB/VLABEL/2015/3 van 15 december 2015 - Vlaamse Belastingdienst - Omzendbrief betreffende richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 - Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen - Erkenning van de takeldiensten


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 15/12/2015
Numéro: FB/VLABEL/2015/3
Nature de l'acte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 24/12/2015
Page:77834
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet "Behoudens een gunstigere overeenkomst of een in overleg vervroegde toepassing, is de huidige omzendbrief van onmiddellijke toepassing na de kennisgeving van de erkenning van de takeldiensten door de Vlaamse Belastingdienst. De omzendbrief is uiterlijk op 1 januari 2016 van toepassing op alle opdrachten die uitgaan van de Vlaamse Belastingdienst." (punt 6)

Période de vigueur du ... au 31/03/2016