help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 57/95 van 12 juli 1995

"- vernietigt in de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 november 1993 tot wijziging van de ordonnantie van 30 juli 1992 betreffende de milieuvergunning, rubriek nr. 64, b), van de bijlage;
- (...)."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/07/1995
Nummer: 57/95
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 01/09/1995
Pagina:25100
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepaling: 23/11/1993

Periode van geldigheid van 23/11/1993 tot ...