help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcolleges betreft


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 09/12/2016
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 24/01/2017
Page:12794
Avis du Conseil d'Etat 59466
Entrée en vigueur / Effet Te bepalen door de Regering en uiterlijk op 24/04/2017 ("drie maanden na de publicatie")

Overgangsbepalingen: art. 22, eerste lid: op de beroepen die werden ingediend vóór de inwerkingtreding van DVO 09/12/2016 zijn de artikelen 19, 20, 21, 33, 35, 40, 41 en 42 van DVO 04/04/2014 en de artikelen 16.4.39 en 16.4.44 van DVO 05/04/1995 van toepassing, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van DVO 09/12/2016.

Temporeel toepassingsgebied: art. 22, tweede lid: op de vernietigingsarresten die worden uitgesproken na de inwerkingtreding van DVO 09/12/2016 zijn de artikelen 37 en 38 van DVO 04/04/2014 van toepassing zoals gewijzigd door DVO 09/12/2016.
Période de vigueur du 24/04/2017 au ...