help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende de overdracht van personeel ingevolge de oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/02/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/02/2017
Pagina:30691
Advies van de Raad van State 60734
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2017

Periode van geldigheid van 01/03/2017 tot ...