help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 23 juni 2017 houdende instemming met :1° de Overeenkomst van 28 augustus 1978 tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting inzake belasting naar het inkomen en naar het vermogen, zoals gewijzigd door het Avenant tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat, ondertekend te Brussel op 10 april 2014; 2° het Avenant tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst van 28 augustus 1978 tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting inzake belasting naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 10 april 2014


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/06/2017
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/07/2017
Pagina:70873
Advies van de Raad van State 60467
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/07/2017 tot ...