help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 15/09/2017
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 13/10/2017
Edition:2
Page:93679
Avis du Conseil d'Etat 61875
Entrée en vigueur / Effet Art. 1 en 2: 02/09/2016
Art. 3 en 4: 01/07/2016
Art. 5 en 6: 02/09/2016
Art. 7: dit artikel treedt, luidens het eerste lid van art. 9 van voorliggend besluit, in werking op 02/09/2016 maar ook op 01/07/2016 volgens het tweede lid van art. 9 van het besluit. Artikel 61/1 van het KB 25/04/2002, zoals dit artikel door artikel 4 van het voorliggend besluit wordt ingevoegd, bevat echter een expliciete verwijzing naar de bijlage 20 van het KB 25/04/2002, zoals deze bijlage door artikel 7 van het voorliggend besluit wordt ingevoegd. Rekening houdend, enerzijds, met deze verwijzing en, anderzijds, met het feit dat artikel 4 van het voorliggend besluit op 01/07/2016 in werking treedt kan artikel 7 van het voorliggend besluit waarschijnlijk beschouwd worden als in werking op dezelfde datum, met name op 01/07/2016.
Art. 8: 02/09/2016

Overgangsbepalingen: art. 8


Période de vigueur du 01/07/2016 au ...